Hành trình thiện nguyện của Emotech

Video toàn cảnh buổi từ thiện của Emotechclub tại làng trẻ em SOS

Đây là 1 phần trong hành trình từ thiện của emotechclub .Với mong muốn giúp những số phận kém may mắn có cuộc sống tốt đẹp hơn