Giới thiệu

EmotechClub là câu lạc bộ gồm 1 nhóm bạn thành lập ra với mục đích từ thiện ,ủng hộ những số phận kém may mắn ,nhất là những trẻ em mồ côi ,trẻ em vượt khó ,môi trường….
Sau khi nhóm được thành lập ,các bạn trẻ đã cùng nhau kêu gọi những tấm lòng hảo tâm tham gia đóng góp và đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ cộng đồng